Ammattilaisille

Relaxbirth mahdollistaa entistä aktiivisemman synnytyksen synnyttäjälle ja kätilölle paremmat työskentelyasennot. Menetelmässä yhdistyvät terveydenhuoltoalan asiantuntijoiden sekä ergonominen, fysiologinen että käytännön osaaminen.

Synnytyskokemukset myönteisiä

Synnyttäjien kokemukset Relaxbirth-synnytystukilaitteen käytöstä ovat olleet pääosin myönteisiä.

Relaxbirth-synnytysmenetelmän tavoitteena on

 • edistää synnytyksen hallintaa
 • helpottaa rentoutumista avautumis-ja ponnistusvaiheessa
 • parantaa synnyttäjän kykyä ponnistaa ja lyhentää ponnistusvaiheen kestoa
 • lisätä normaalien alatiesynnytysten määrää
 • lisätä kätilöiden työhyvinvointia ja ehkäistä työasentoihin liittyvää rasitusta
 • Hyödyt eri vaiheissa

  Relaxbirth-menetelmää voidaan käyttää synnytyksen kaikissa vaiheissa. Synnytystuen muotoilu on suunniteltu siten, että jokainen synnyttäjä voi löytää synnytyksen eri vaiheissa mieleisiään asentoja edistää synnytystä.

  Pystyasento auttaa kohdun työtä ja lantion lihasten rentouttaminen edistää synnytystä.

  Avautumisvaiheessa synnyttäjä voi rentoutua liikuttaen kehoaan tai nojaten Relaxbirth-synnytystukeen seisoen tai istuen.

  Ponnistusvaiheessa Relaxbirth tarjoaa mahdollisuuden valita uudenlaisia ponnistusasentoja, turvallisesti yhdessä sängyn kanssa. Menetelmässä yhdistyvät ergonominen ponnistusasento ja kehon luontaisten ’vipuvarsien’ tehokas hyödyntäminen sekä ponnistusvoiman tehokas kohdentaminen.

  Synnyttäjä pystyy käyttämään kehonsa voimia optimaalisesti. Kätilön ohjaamana hän löytää helposti oikean ponnistussuunnan. Hän pystyy vaikuttamaan paremmin synnytystilanteeseen ja voi vaihtaa tarvittaessa omaa asentoaan.

  Kätilö valitsee itselleen sopivan työskentelyasennon ja -korkeuden Relaxbirth-synnytystukea ja synnytyssänkyä säätämällä, jolloin hänellä on optimaaliset mahdollisuudet auttaa vauvaa ja äitiä. Kätilön hyvä työskentelyergonomia, työasento ja erinomainen näköyhteys synnytysalueelle helpottavat synnytyksen edistymisen seuraamista ja äidin ohjaamista.

  Hyvällä työskentelyasennolla kätilö pystyy vähentämään merkittävästi omaa fyysistä kuormitustaan.

  Hoitokäytännöt

  Relaxbirth-synnytystuen suunnittelussa on huomioitu yleisimmät hoitokäytännöt. Synnytystukea käytettäessä voidaan:

  • käyttää kivunlievitystä normaaliin tapaan
  • antaa puudutus äidin istuessa sängyllä synnytystukeen nojautuen
  • seurata ktg:ta
  • antaa iv-nesteitä - synnytystuen yhteydessä on oma nesteensiirtoteline
  • ottaa mikroverinäytteet
Follow us on Facebook