Tietoa äitiysneuvolan henkilökunnalle

Relaxbirth tuo lisää vaihtoehtoja synnyttämiseen. Nimensä mukaisesti se mahdollistaa synnyttäjille rentoumisen synnytyksen avautumis- ja ponnistusvaiheessa sekä keinon vaikuttaa aktiivisemmin oman synnytyksen kulkuun.

Synnytyskokemukset myönteisiä

Relaxbirth-synnytystukea on tutkittu ja testattu useassa synnytyssairaalassa.

Synnyttäneiden palautteet ovat olleet erittäin myönteisiä:

  • Synnyttäjät ovat iloisia saadessaan lisää mahdollisuuksia valita itselle sopiva synnytysasento
  • Monet synnyttäjät kokevat saavansa Relaxbirth-synnytystuesta lisää voimaa ja nopeutta ponnistamiseen
  • Synnytystuen avulla oikea ponnistussuunta löytyy helposti
  • Monet ovat kokeneet voimaannuttavana sen, että he synnytystuen avulla voivat mielestään paremmin hallita omaa kehoaan ja synnytystilannetta

Mitä hyötyä

Avautumisvaiheessa synnyttäjä voi rentoutua ja liikkua pystyasennossa synnytystukeen nojautuen tai istuen, mikä voi edesauttaa lapsen laskeutumista synnytyskanavassa. Ponnistamisvaiheessa synnytystuki auttaa löytämään tehokkaan ponnistussuunnan helposti ja luonnollisesti. Synnyttäjä pystyy vielä tällöin vaihtamaan asentoaan – kätilön ohjeistusta ja omia tuntemuksista noudattaen.

Relaxbirth-synnytyksessä voi käyttää kivunlievitystä normaaliin tapaan. Menetelmä ei poissulje yhtäkään nykyistä synnytyskivun lievitysmenetelmää.

Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan äidit pitivät parhaimpina synnytysasentoina istumista Relaxbirth-synnytystuella ja kylkiasentoa sängyllä synnytystukea käyttäen verrattuna perinteisiin synnytystapoihin, ks. TTL:n tiedote.

Follow us on Facebook