Sijoittajille

Uniikki terveydenhoitoalan innovaatio

Relaxbirth-synnytysmenetelmä on paljon kaivattu innovaatio terveydenhoitoalalla. Ja mikä hienointa, se on tulos alan kansainvälisesti tunnetusta suomalaisesta osaamisesta ja eri ammattilaisten yhteistyöstä. Siinä yhdistyy monen ammattilaisen osaaminen: kätilöiden, lääkäreiden ja muiden terveydenhoidon ammattilaisten, muotoilijoiden, markkinoijien ja kansainvälisen liiketoiminnan ammattitaito.
Kyseessä on Relaxbirth-synnytystukilaite ja siihen liittyvä menetelmä. Synnyttäjien käyttökokemukset ja palaute on ollut positiivista. Näillä web-sivuilla löydät paljon syventävää tietoa menetelmän hyödyistä. Asiakaspalautteissa korostuu yksi ja sama viesti: Relaxbirth helpottaa ja nopeuttaa synnytystä!

Säästöt syntyvät käyttämällä

Paitsi, että kertyneiden kokemusten valossa sairaalan asiakastyytyväisyys näyttäisi kohenevan huomattavasti, vaikuttaa Relaxbirth-synnytysmenetelmän käyttöönotto tuottavan säästöjä sairaalan kustannusrakenteessa. Jo takaisinmaksuaika vaikuttaisi ennätysmäisen lyhyeltä. Näyttää myös todennäköiseltä, että henkilökunnan rasituksen aleneminen ja synnyttäjien vähäisempi uupuminen toisi mukanaan huomattaviakin lisäsäästöjä.
Olemme yhtiönä rakentamassa palkitusta Relaxbirth-synnytysmenetelmästä kansainvälistä menestystarinaa. Tule mukaan mahdollistamaan sitä.

Kansainvälistyminen

Suomi on synnytysten ja vastasyntyneiden hoidon tuloksissa ja osaamisessa kiistatta kansainvälisesti johtavia maita. Haluamme olla mukana vahvistamassa tätä lääke- ja hoitotieteellistä kansainvälistä johtoasemaa myös yritystoiminnan kautta. Positiiviset käyttäjäkokemukset ovat kannustaneet Relaxbirth Oy:tä luomaan kunnianhimoisen kansainvälistystymisstrategian.

Follow us on Facebook