Sijoittajille

Ajankohtaista

Relaxbirth Oy:llä on käynnissä osakeanti. Ota osaa uuden suomalaisen terveydenhoitoalan innovaation menestykseen.

Relaxbirth Oy:tä voi pitää yhtenä terveydenhuoltosektorin lupaavimmista, kansainväliselle kentälle valmiista, ns. Born Global –yrityksistä. Relaxbirth-synnytysmenetelmällä ei ole tällä suoria kilpailijoita, jotka pystyisivät ratkaisemaan kerralla yhtä monipuolisesti synnytyksiin liittyviä ongelmia ja haasteita niin kätilön, äidin, lapsen kuin synnytyssairaalankin näkökulmasta.

Ainutlaatuinen uusi terveydenhoitoalan kärki-innovaatio

Relaxbirth-synnytysmenetelmä on paljon kaivattu innovaatio terveydenhoitoalalla. Ja mikä hienointa, se on tulos alan kansainvälisesti tunnetusta suomalaisesta osaamisesta ja eri ammattilaisten yhteistyöstä. Siinä yhdistyy monen ammattilaisen osaaminen: kätilöiden, lääkäreiden ja muiden terveydenhoidon ammattilaisten, muotoilijoiden, markkinoijien ja kansainvälisen liiketoiminnan ammattitaito.
Kyseessä on Relaxbirth-synnytystukilaite ja siihen liittyvä menetelmä. Synnyttäjien käyttökokemukset ja palaute on ollut positiivista. Näillä web-sivuilla löydät paljon syventävää tietoa menetelmän hyödyistä. Asiakaspalautteissa korostuu yksi ja sama viesti: Relaxbirth helpottaa ja nopeuttaa synnytystä!

Säästöt syntyvät käyttämällä

Paitsi, että kertyneiden kokemusten valossa sairaalan asiakastyytyväisyys näyttäisi kohenevan huomattavasti, vaikuttaa Relaxbirth-synnytysmenetelmän käyttöönotto tuottavan säästöjä sairaalan kustannusrakenteessa. Jo takaisinmaksuaika vaikuttaisi ennätysmäisen lyhyeltä. Näyttää myös todennäköiseltä, että henkilökunnan rasituksen aleneminen ja synnyttäjien vähäisempi uupuminen toisi mukanaan huomattaviakin lisäsäästöjä.
Olemme yhtiönä rakentamassa palkitusta Relaxbirth-synnytysmenetelmästä kansainvälistä menestystarinaa. Tule mukaan mahdollistamaan sitä.

Kansainvälistyminen

Suomi on synnytysten ja vastasyntyneiden hoidon tuloksissa ja osaamisessa kiistatta kansainvälisesti johtavia maita. Haluamme olla mukana vahvistamassa tätä lääke- ja hoitotieteellistä kansainvälistä johtoasemaa myös yritystoiminnan kautta. Positiiviset käyttäjäkokemukset ovat kannustaneet Relaxbirth Oy:tä luomaan kunnianhimoisen kansainvälistystymisstrategian.Ota yhteyttä meihin ja kerromme lisää!

Lisätietoja sijoittajille:

Jukka-Pekka Luostarinen
toimitusjohtaja, KTM
puh. 044 715 0080

Follow us on Facebook