Tutkimus

Työterveyslaitoksen toteuttaman tutkimuksen mukaan Relaxbirth tarjoaa merkittäviä etuja muun muassa työskentelyasentoon, työn kohteen sijaintiin sekä työn kohteen näkemiseen. Lisäksi Relaxbirth vähentää merkittävästi kätilötyön fyysistä kuormittavuutta. Tutkimukseen osallistuneet kätilöt ilmoittivat niskahartiaseudun, selän, ylä- ja alaraajojen rasitustuntemukset yli kaksinkertaisiksiksi perinteisissä synnytyksissä verrattuna Relaxbirth-synnytystuen avulla hoidettuihin synnytyksiin.

Tutkimuksen mukaan Relaxbirth-synnytystuen käyttö kevensi kätilön työtä ja mahdollisti kätilön työskentelyn selkä suorana lähes koko ponnistusvaiheen hoidon ajan, 79 % ajasta. Vastaavasti perinteisillä tavoilla eli sängyllä tai jakkaralla synnytettäessä kätilön selkä oli suorana ainoastaan 18 % ajasta.

Synnytystuella synnytettäessä kätilö työskenteli selkää kuormittavissa työasennoissa (kumarassa tai kumarakiertyneessä asennossa) vain 17 % ponnistusvaiheen hoidon ajasta. Perinteisissä synnytyksissä kätilö työskenteli näissä erittäin kuormittavissa asennoissa jopa 76% vastaavasta ajasta.

Sekä kätilöt että äidit pitivät parhaimpina synnytysasentoina äidin istumista synnytystuella ja kylkiasentoa sängyllä synnytystukea käyttäen. Nämä synnytysasennot rasittivat myös kätilöä vähiten. Eniten kätilöä kuormitti, kun äiti synnytti istuen perinteisellä matalalla jakkaralla. Tällöin kätilö joutui työskentelemään lähellä lattiaa oma selkä ja alaraajat hankalissa asennoissa. Äidit pitivät huonoimpana synnytysasentona yleisesti käytettyä puoli-istuvaa asentoa sängyllä. Se edellytti myös kätilöltä työskentelyä selkä kiertyneenä.

Relaxbirth on suunniteltu käyttäjälähtöisesti. Relaxbirth-synnytystukea on tutkittu ja testattu yhteistyössä synnytyssairaaloiden kätilöiden ja lääkärien sekä Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden kanssa. Käyttäjien eli synnyttäjien, kätilöiden ja lääkäreiden mielipiteet ja kokemukset on huomioitu synnytystuen kehittämisessä.

Lue lisää: TTL:n tiedote

Follow us on Facebook